German-Turkish translations for Defizit:

açık · other translations

Defizit açık

Mr. Bailey, da ist ein Defizit.

Bay Bailey bir açık var.

Irgendwelche Defizite des Nervensystems?

Herhangi bir nörolojik açıkları?

Ich habe ja ein Defizit im Schulbudget erwartet.

Tamam okul bütçesine baktığımda bir açık bekliyordum.