German-Turkish translations for Differenzen:

fark · other translations

Differenzen fark

Wir hatten immer unsere Differenzen.

Her zaman aramızda farklar vardı.

Jemand muss die Differenz bezahlen.

Birinin farkı ödemesi gerekiyor.

Verdopple, ich zahle die Differenz.

İki mislini ver. Farkı ben öderim.