German-Turkish translations for Distanz:

mesafe · uzaklık · other translations

Distanz mesafe

Ein Counsellor muss eine diskrete Distanz wahren.

Bir danışman ihtiyatlı mesafede durmasını bilmek zorundadır.

Er ist der beste Motorradrennfahrer für lange Distanzen.

Bu ülkedeki en iyi uzun mesafeli motorsiklet sürücüsüdür.

Wenn du die Wärmebild-Kanäle schließt, werde ich auf numistatische Distanz-Kalibration wechseln und unsere Harpunen-Reparaturen fertig stellen.

Eğer termal görüntüleme bağlantı noktalarını kapatırsan, Harpoon tamiratımızı tamamlamak için numistatik mesafe kalibrasyon döngülerine başlayacağım.

Click to see more example sentences
Distanz uzaklık

Hepatitis B wahrscheinlich. Schwer zu sagen auf die Distanz.

Muhtemelen hepatit B. O uzaklıktan söylemek zor.