Donuts

Hier fehlen zwei Schoko-Donuts.

Burada iki çikolatalı donut eksik.

Aber ein Donut sollte wie ein Donut aussehen, wenn man Donuts verkauft, ok?

Ama eğer sattığın şey oysa, çörek çörek gibi görünmelidir tamam mı?

Das ist ein "Dunkin' Donuts" Aufnäher, Gus.

Bu bir Dunkin Çörekleri yaması, Gus.

Und ich muss wirklich mit diesen Hot-Dogs und Donuts aufhören.

Ve gerçekten de sosisli sandöviç ve donut yemeyi bırakmalıyım.

Das ist Stan Mikita's Donuts.

Bunlar Stan Mikita'nın lokmaları.

Danke für die Donuts, Jimmy.

Çörekler için sağ ol, Jimmy.

Und auf eklige rosa Donuts.

Ve o iğrenç pembe donutlardan.

Und Sie haben Donuts mitgebracht.

Ve bir de lokma getirmişsin!

Denn ein Donuts verkaufender Donut ist quasi ein Sklavenhändler.

Çünkü çörek satan bir çörek, temelde bir köle taciridir.

Vier Kaffee und ein halbes Dutzend Donuts, bitte.

Dört kahve ve yarım düzine lokma, lütfen.