German-Turkish translations for Dunkelheit:

karanlık · other translations

Dunkelheit karanlık

Keine Dunkelheit mehr.

Artık karanlık yok.

Eine Dunkelheit umgibt Sie.

Karanlık bir yönünüz var.

Ein Licht allein in der Dunkelheit.

Tek bir ışık karanlığın içinde yapayalnız.

Click to see more example sentences