German-Turkish translations for Dynastie:

hanedan · hanedanlık · other translations

Dynastie hanedan

Ich führe eine Dynastie fort.

Ben bir hanedanı ilerletiyorum.

Eine der mächtigsten Dynastien des Universums.

Evrendeki en güçlü hanedanlardan biri.

Das ist die dritte Dynastie.

Bu Üçüncü Hanedan zamanından.

Click to see more example sentences
Dynastie hanedanlık

Ein Gelehrten-Krieger von höchstem Rang loyal gegenüber der Song-Dynastie

Yüksek mertebede, bilgin bir savaşçı, Song Hanedanlığı'na sadık bir kahraman, Sidao!

Solange Aisin Gioro noch lebt, wird die Qing-Dynastie nicht untergehen!

Aisin Gioro burada olduğu sürece, Qing hanedanlığı yıkılmayacak.

Ja, eine Dynastie!

Doğru. Bir hanedanlık.

Click to see more example sentences