East

Willkommen in EAST GREAT FALLS Ein wunderbarer Ort

East Great Falls'a Hoş geldiniz "Yaşamak için Harika bir Yer

Du bist Nachtklubbesitzer und einer der Drogendealer im East Quarter, richtig?

Kulüp sahibi ve Doğu Yakası'ndaki büyük uyuşturucu satıcısısın, değil mi?

Sie hören "KGAS", der Herzschlag von East-Texas.

Doğu Teksas'ın yürek sesi KGAS'i dinliyorsunuz.

Außerdem wirst du mit zwei Gründungsmitgliedern der "East Meadow Alley Cats" bowlen.

Ayrıca East Meadow Sokak Kedileri'nin iki kurucu üyesiyle bovling oynayacaksın.

Zwischen Oswald und Drake beim East River gibt es eine Straße.

Oswald ve Drake arasında bir sokak var Doğu Nehri'nin yakınında.

Conley ist Geologe. Er leitet Zorins Ölförderungsprojekt in der East Bay.

Conley Zorin'in Doğu körfezindeki petrol dönüşüm projesini yürüten bir jeolog.

Ein Mietshaus in Manhattans Lower East Side.

Manhattan'ın Aşağı Doğu Yakası'nda ucuz bir ev.

AUFBLENDE. Ein Mietshaus in Manhattans Lower East Side.

Manhattan'ın Aşağı Doğu Yakası'nda ucuz bir ev görülür.

Und heute Nacht wurde er im East River Park durchlöchert.

Ve bu gece "East River Park"ında delik deşik edilmiş.

Er ist Patient in einer Psychiatrischen Anstalt im Duke of Yord Krankenhaus, East Grinstead.

Psikiyatri bölümünde bir hasta. East Grinstead'de ki Duke Of York Hastanesi.