German-Turkish translations for Eile:

acele · other translations

Eile acele

Nein. Keine Eile.

Hayır, acelemiz yok.

Besteht keine Eile.

Hiç acelesi yok.

Keine Eile, Herr Vorsitzender.

Aceleye gerek yok Sayın Başkan.

Click to see more example sentences