Einwilligung

Weil ich Ihre Einwilligung brauche.

Çünkü senin iznin gerekiyor.

Ich benötige Ihre Einwilligung nicht, Major.

Saldırmak için senin yetkine ihtiyacım yok Binbaşı.

Sie haben mich herbestellt, denn obwohl Sam ein Spender ist brauchen sie eine gesonderte Einwilligung für so etwas.

Beni buraya çağırmalarının nedeni; Sam bir bağışçı olmasına rağmen böyle bir şey için özel bir izne ihtiyaçları varmış.