Ellison

Würden sie mich bitte entschuldigen, Mr. Ellison?

Bana biraz izin verir misiniz, Bay Ellison?

Hallo, Mr. Ellison.

Merhaba, Bay Ellison.

Mr. Ellison, kommen sie rein.

Bay Ellison, içeri gelin.

Bitte gehen Sie jetzt, Mr. Ellison.

Lütfen artık gidin, Bay Ellison.

Haben Sie einen Bruder, Mr. Ellison?

Erkek kardeşiniz var mı, Bay Ellison?

Mr. Ellison, ich habe eine Frage.

Bay Ellison, bir sorum var.

Wie lang arbeitet Mr. Ellison bereits für Sie?

Bay Ellison ne kadar zamandır sizin için çalışıyor?

Kate Ellison hatte blondes Haar und blaue Augen.

Kate Ellison'ın da sarı saçları ve mavi gözleri vardı.

Mr. und Mrs. Ellison!

Bay ve Bayan Ellison.

Thomas Ellison, Sir.

Thomas Ellison, efendim.