German-Turkish translations for Entwicklung:

gelişme · gelişim · ilerleme · kalkınma · other translations

Entwicklung gelişme

Eine interessante Entwicklung, Sir.

İlginç bir gelişme, Efendim.

Heute beginnt die erste Phase einer beispiellosen technologischen Entwicklung.

Bugün, eşi görülmemiş teknolojik bir gelişmenin ilk aşamasındayız.

Sir, es gab eine Entwicklung.

Efendim, bir gelişme oldu.

Click to see more example sentences
Entwicklung gelişim

Er zeigt emotionale Entwicklung.

Bu, duygusal gelişimi gösterir.

Ihre Evolutionsmuster und Ihre soziale Entwicklung.

Senin evrimsel modelini ve sosyal gelişimini.

Es könnte seine emotionale Entwicklung behindern.

Ya bu onun duygusal gelişimini engellerse?

Entwicklung ilerleme

Computer, Entwicklung der Genrückverwandlung aufzeigen.

Bilgisayar, genetik yapılanmanın ilerleyişini göster.

Entwicklung kalkınma

Die Zugstrecke sorgt für Ausweisung und Entwicklung gewerblicher Gebiete.

Tren rayı, araziyi ticari yapılaşma ve kalkınma sırasına sokuyor.