German-Turkish translations for Epoche:

dönem · çağ · other translations

Epoche dönem

Du mixt dein Dreamteam aus verschiedenen Epochen.

Saçmalama. Rüya takımını değişik dönemlerden oluşturamazsın.

Epoche çağ

Mit Alexandre verschwindet eine ganze Kino-Epoche.

Alexandre'nin ölümüyle bir çağ kapanıyor.