German-Turkish translations for Erbrochenes:

kusmuk · other translations

Erbrochenes kusmuk

Wie nach Erbrochenem.

Kusmuk gibi kokuyor.

Blut, Erbrochenes, Beweise von Hypersalivation.

Kan, kusmuk, aşırı tükürük salgısı delili.

Nein, aber könnten Sie das Erbrochene mitnehmen?

Hayır ama şu kusmuğu da götürür müsünüz?