German-Turkish translations for Erdatmosphäre:

atmosferi · dünya atmosferi · other translations

Erdatmosphäre atmosferi

Und außerhalb der Erdatmosphäre noch schneller.

Ve Dünya atmosferi dışındayken çok daha hızlı.

Aber diese Raumstation ist vor Jahren in der Erdatmosphäre verglüht.

Ama o uzay istasyonu yıllar önce parçalanıp atmosfere dağıldı.

Erdatmosphäre dünya atmosferi

Und außerhalb der Erdatmosphäre noch schneller.

Ve Dünya atmosferi dışındayken çok daha hızlı.