Erdrepublik

Ich bin ein ranghoher Offizier der Erdrepublik.

Dünya Cumhuriyeti'ne bağlı yüksek rütbeli bir askerim.

Pottinger erledigt dringende Geschäfte für die Erdrepublik in Dakota Reach.

Pottinger, Dünya Cumhuriyeti'nin acil işleri için Dakota Bölgesi'nde.

Es wäre furchtbar für die Erdrepublik, diese Stadt zu verlieren.

Bu kasabayı kaybetmek, Dünya Cumhuriyeti için bir felaket olur.

Vor neun Monaten hast du Soldaten der Erdrepublik erschossen.

Dokuz ay önce, Dünya Cumhuriyeti askerlerini öldürdün.

Wegen Terrorismus und Spionage gegen die Erdrepublik.

Dünya Cumhuriyeti'ne karşı terör ve casusluk eylemleri yüzünden.

Die Erdrepublik hat dir viel genommen.

Dünya Cumhuriyeti çok şey aldı.

Befreie Mahsuvus Gorath aus dem Gewahrsam der Erdrepublik, sonst stirbt deine Schwester.

Mahsuvus Gorath'ı Dünya Cumhuriyeti'nin elinden kurtar yoksa kız kardeşin ölür.