German-Turkish translations for Erfindung:

icat · buluş · other translations

Erfindung icat

Eine Ölquelle, eine Erfindung oder eine Smaragdmine.

Petrol kuyusu, bir icat ya da zümrüt madeni.

Um das Wasser herauszupumpen, ist eine neue Erfindung nötig.

Suyu dışarı pompalamak için yeni bir icat gerekli.

Es gibt eine neue Erfindung: "das Boot.

Yeni bir icat var. Adı: Sandal.

Click to see more example sentences
Erfindung buluş

Zugegeben, es ist nachdenkenswürdig. Eine Erfindung, die den Welthunger beendet.

Bunun ilginç bir buluş olduğunu ve dünyadaki açlığı bitireceğini kabul ediyorum.

Fat Face" ist eine Erfindung?

Tombul Surat bir buluş muydu?

Hier. Kleine Erfindung von mir.

İşte benden küçük bir buluş.

Click to see more example sentences