German-Turkish translations for Erfolg haben:

varmak · other translations

Erfolg haben varmak

Ich habe Erfolg, ein Törtchen-Geschäft und ein Bild von einem schönen neuen Bett.

Başarılıyım, bir çörek dükkânım var, ve bir de yeni ve güzel bir yatak resmi.

Du hast ein großes Haus, Erfolg.

Büyük bir evin var, çok başarılısın.