Eric

Eric war ein Verdächtiger im Fall Strachan, richtig?

Eric, Clare Strachan cinayetinde bir şüpheliydi, değil mi?

Und Eric Woodall wird uns in eine dunkle Gasse drängen.

Ve Eric Woodall da bizi karanlık sokağa itecek.

Eric ist nur ein abgehalfterter Rockstar, kein Monster.

Eric sadece mahvolmuş bir rock yıldızı. Canavar değil ya.

Hey, hier ist Eric für Hetty.

Selam ben Eric, Hetty'i arıyorum.

Ich bin Neils Freund Eric und das ist seine Mutter.

Ben Neil'in arkadaşı Eric ve bu da annesi.

Und wegen Eric Burden, der ihn präsentierte, oder umgekehrt, weiß nicht.

Ya da Eric Burden onu sunacaktı, ya da tam tersi. Hatırlayamıyorum.

Du hast großes Glück, Eric.

Şanslı bir adamsın, Eric.

Nein, ernsthaft, Eric, warum ist mein Leben ein Witz?

Hayır, cidden, Eric neden hayatım bir şakadan ibaretmiş?

Eric und die Jungs kommen.

Eric ve çocuklar geliyorlar.

Eric, verbinde mich mit Callen.

Eric, beni Callen'a bağla.