Eric

Das Fax ist auch von Eric.

Bu faksı da Eric göndermiş.

Eric Palmer gab mir diesen Scheck.

Eric Palmer bana bu çeki vermişti.

Hallo, Eric Murphys Handy.

Alo, Eric Murphy'nin telefonu.

Der Kommandant, Eric Lassard.

Akademinin komutanı Eric Lassard.

Wer zum Teufel ist Eric Elmwood?

Eric Elmwood da kim amına koyayım?

Genau wie für Cousin Erics Tod.

Kuzenim Eric'in ölümü için de keza.

Eric, du solltest es besser wissen.

Eric, senin daha iyi bilmen lazım.

Eric Knox heißt eigentlich John McCadden

Eric Knox, John McCadden olarak doğmuş.

Als Erster Eric Tai aus Shorewood, Wisconsin.

İlk sırada Shorewood, Wisconsin'den Eric Tai.

Ich fand wohl mein Kapitel eins, "Eric".

Ben de ilk bölümümü buldum: "Eric.