German-Turkish translations for Existenz:

varlık · varoluş · mevcudiyet · other translations

Existenz varlık

Eine Existenz ist ein Akt, ein Körper ein Gewand.

Bir varlığın bir eylemi, bir bedenin örtüsüdür.

Voyagers Existenz, eine Bedrohung.

Voyager'ın varlığı bir tehdit.

Rückführung in eine reinere Existenz.

Daha saf bir varlığa geri döndürelim.

Click to see more example sentences
Existenz varoluş

Zivilisation, Existenz, alles weg.

Medeniyetin, varoluşun, her şeyin.

In dieser Pod ist die einzige die Originalversion von eXistenZ.

Bu konsolun içinde vaRoluŞ'un tek orijinal versiyonu vardı.

Aber nicht aufgrund seiner Existenz.

Ama varoluşu yüzünden değil.

Existenz mevcudiyet

Ihre ganze Existenz ist eine Lüge.

Bütün mevcudiyetleri koca bir yalan.