German-Turkish translations for Füllung:

dolgu · other translations

Füllung dolgu

Füllung der Lust", "Horst Nordfinks Backenzahn

Tutkulu Dolgular", "Horst Nordfink'in İri Dişleri

Mr. Sterner, Sie haben eine winzige Füllung verloren.

Bay Sterner, dolgunun küçük bir kısmını düşürmüşsünüz.

Nur 'ne Füllung.

Sadece bir dolgu.