Fane

Sung Ching, wo ist Mrs. Fane?

Sung Ching! Bayan Fane nerede?

Auf Wiedersehen, Mrs. Fane.

Hoşça kalın Bayan Fane.

Ich finde Fane und das Buch, und komme dann zu dir zurück.

Ben de Fane ve kitabı bulacağım sonra da senin için döneceğim.

Schwester, war Mrs. Fane heute im Kloster?

Rahibe, Bayan Fane bugün manastıra geldi mi?

Morgen kommt Mr. Fane zurück.

Bay Fane yarın evde olacak.

Es muss was geschehen mit Mrs. Fane.

Bayan Fane konusunda bir şey yapılmalı dadı.

Nein, Fane sucht dort nach dir.

Hayır! Fane, seni orada arıyor.

Fahren Sie mit Mr. Fane, Nanny.

Dadı, Bay Fane ile sen git.

Es heißt Dr. Fane, Liebling.

O, Doktor Fane tatlım. Hayatım.

Mrs. Fane will nicht mit.

Bayan Fane gitmek istemiyor.