German-Turkish translations for Fassung:

çerçeve · other translations

Fassung çerçeve

Sie brauchen eine neue Fassung.

Sana yeni bir çerçeve lazım.

Das ist ihre neueste Marotte, die Steine ohne Fassungen mitzunehmen.

Bu onun son kaprisi. Çerçeveleri çıkarıp, mücevherleri yanına alacakmış.