German-Turkish translations for Fehlen:

olmamak · eksik olmak · other translations

Fehlen olmamak

Hässlichen Menschen fehlt Glaubhaftigkeit.

Çirkin insanlar, inanılabilir olmaktan yoksundur.

Die Blutanalyse zeigt, dass ein wichtiges isogenetisches Enzym fehlt.

Dahası var. Kan testi önemli bir izojenik enziminin eksik olduğunu gösteriyor.

Ich kann nicht genau sagen wie, nur dass ihr etwas gefehlt hat.

Şey, tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Sadece bir şeyler eksikti.

Click to see more example sentences
Fehlen eksik olmak

Ihr ihr werden Organe fehlen.

Onun eksik organları olacak.

Die Blutanalyse zeigt, dass ein wichtiges isogenetisches Enzym fehlt.

Dahası var. Kan testi önemli bir izojenik enziminin eksik olduğunu gösteriyor.

Ich kann nicht genau sagen wie, nur dass ihr etwas gefehlt hat.

Şey, tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Sadece bir şeyler eksikti.

Click to see more example sentences