German-Turkish translations for Festigkeit:

katılık · other translations

Festigkeit katılık

Gestein gab der Erde Festigkeit.

Taş, dünyaya katılığı verdi.

Also hat jemand einen Wildledermantel, der die Festigkeit manipuliert.

O halde birinin katılığı değiştirebilen bir güderi ceketi var.