Fischerhütte

Bringt Themistokles zu dieser Fischerhütte.

Themistocles'i şu balıkçı kulübesine götür.

In einer Fischerhütte am Strand.

Sahilde bir balıkçı klübesinde.