German-Turkish translations for Flügel:

kanat · other translations

Flügel kanat

Der Flügel ist voller Treibstoff.

Bu kanat ağzına kadar yakıt dolu.

Wir lokalisierten eine Hüllensignatur. Aber es ist nur ein Flügel.

Güney'de ki kıta parçasında kaplama izlerini tespit ettik, ama sadece bir kanat.

Und dann gab der Teufel ihm Flügel.

Sonra da Şeytan ona kanat verdi.

Click to see more example sentences