German-Turkish translations for Flüssigkeit:

sıvı · other translations

Flüssigkeit sıvı

Wir haben verdächtige Flüssigkeiten!

Burada şüpheli bir sıvı var!

Keine Spur von Blut oder Flüssigkeit, aber einige organische Restpartikel.

Hiç kan ya da sıvı izi yok, ama organik kalıntı olduğunu sanıyorum.

Möglicherweise untergerührt in einer Lotion oder einer Art Flüssigkeit.

Muhtemelen bir losyona ya da bir sıvıya karıştırılmıştı.

Click to see more example sentences