Fluidität

Diese Tötungen sind präzise, es gibt da auch eine gewisse Fluidität, sogar etwas Improvisation.

Bu cinayetler çok titiz, ama bir değişkenlik de var, Hatta biraz doğaçlama.

Und wir bestimmen und bekräftigen und optimieren Ihre vertikale Fluidität.

Ve tabii dikey seyyaliyetinizi belirlemek, güçlendirmek ve modernize etmek için