German-Turkish translations for Form:

şekil · form · biçim · other translations

We also found translations for word form in Turkish.

Form şekil

Multi-Form, sehen Sie?

Çok-şekilli, gördün mü?

Wie legt eine geometrische Form ein Computersystem lahm?

Geometrik bir şekil bilgisayar sistemini nasıl çökertebilir?

Sie haben außerdem eine komplizierte Form.

Ayrıca çok da karmaşık bir şekilleri var.

Click to see more example sentences
Form form

Gaudís Architektur verlieh der anarchischen, geometrischen Form der Natur Ausdruck.

Gaudi'nin mimarisi tabiatın anarşik geometrik formunu ifade etmiştir.

John Form, wir sind füreinander geschaffen.

John Form birbirimiz için yaratılmışız.

Frau Leeds in menschlicher Form.

Bayan Leeds insan formunda.

Click to see more example sentences
Form biçim

Molekulare Fibrillen Anregung! Erschaffen in Form von Strohmännern.

Saman adam biçimi verilmiş moleküler saçaklı canlandırma.

Andromeda ist mutiert zu einer nicht-ansteckenden Form.

Andromeda, bulaşıcı olmayan bir biçime mutasyona uğradı.