Fox

Fragile Fox zwei an Fragile Fox eins. Können Sie mich hören?

Nazlı Tilki ikiden, Nazlı Tilki bire, beni duyuyor musunuz?

Elizabeth Fox Sexueller Übergriff, zwei gebrochene Rippen und ein gebrochenes Jochbein.

Elizabeth Foxcinsel saldırı iki kırık kaburga ve ezilmiş elmacık kemiği.

Fragile Fox zwei an Fragile Fox eins.

Nazlı Tilki ikiden, Nazlı Tilki bire tamam.

Fragile Fox eins, hier ist Fragile Fox zwei.

Nazlı Tilki Bir, burası Nazlı Tilki İki.

Willkommen in Hongkong, Mr. Fox.

Hong Kong'a hoş geldiniz, Bay Fox.

Michael J. Fox ist hier?

Michael J. Fox burada mı?

Fragile Fox, Fragile Fox.

Nazlı Tilki, Nazlı Tilki.

Miss Lane Fox.

Bayan Lane Fox.

Fragile Fox zwei an Fragile Fox eins, bitte kommen.

Nazlı Tilki birden, Nazlı Tilki ikiye tamam.

Hier ist Fragile Fox eins.

Burası, Nazlı Tilki Bir.