German-Turkish translations for Freiheit:

özgürlük · bağımsızlık · hürriyet · other translations

Freiheit özgürlük

FREIHEIT FÜR ALLE

HEPİMİZ İÇİN ÖZGÜRLÜK

Endlich etwas Freiheit!

Sonunda biraz özgürlük!

Friede regiert, Freiheit regiert.

Barış hüküm sürüyor. Özgürlük öyle.

Click to see more example sentences
Freiheit bağımsızlık

Nichts ist so wertvoll wie Freiheit, oder?

Bağımsızlık kadar değerli bir şey yoktur, değil mi?

Sie versprechen regionale Autonomie, Freiheit in der Religionsausübung, wenn Tibet die politische Oberhoheit Chinas anerkennt.

Dini özerklikle dini bağımsızlık vaadinde bulunuyorlar eğer Tibet, Çin'in siyasi liderliğini kabul ederse.

Freiheit und Recht für uns alle!

Bağımsızlık ve adalet "Hepimiz için

Freiheit hürriyet

Ich singe ein Lied der Freiheit

Ben bir hürriyet şarkısı söylüyorum