German-Turkish translations for Freundin:

arkadaş · kız arkadaş · sevgili · dost · erkek arkadaş · · ahbap · other translations

Freundin arkadaş

Nein, aber ich habe eine wundervolle Freundin.

Hayır, ama harika bir kız arkadaşım var.

Aber deine Freundin geht.

Ama kız arkadaşın gidiyor.

Bischof Tom und seiner Frau Helen, meinem Nachbarn John und seiner neuen Freundin Tanya.

Piskopos Tom ve eşi Helen'a, komşum John ve yeni kız arkadaşı Tanya'ya.

Click to see more example sentences
Freundin kız arkadaş

Nein, aber ich habe eine wundervolle Freundin.

Hayır, ama harika bir kız arkadaşım var.

Deine Freundin soll sie sein?

Senin kız arkadaşın var?

Haben Sie in New York eine Freundin?

New York'ta kız arkadaşın var mı?

Click to see more example sentences
Freundin sevgili

Einer schießfreudigen Freundin

Durduk yere silaha sarılan sevgili

Willst du eine neue Freundin?

Yeni bir sevgili ister misin?

Jess, du bist jetzt die Freundin, aber eines Tages wirst du die Ex sein.

Jess, şu anda sevgilisi sensin ama bir gün eski sevgili olacaksın.

Click to see more example sentences
Freundin dost

Für deine Ex-Freundin, oder für mich?

Dostların için mi? Eski sevgilin için mi?

Hab eine alte Freundin getroffen.

Eski bir dost ile karşılaştım.

Hier liegt Elena Gilbert, eine lustige Freundin und ein super Kumpel.

Elena Gilbert burada yatıyor. Eğlenceli bir sevgili ve harika bir dost.

Click to see more example sentences
Freundin erkek arkadaş

Ihre Freundin ist ein männlicher Pornostar?

Senin kız arkadaşın erkek porno yıldızı mı?

Der Freund meiner besten Freundin.

En iyi arkadaşımın erkek arkadaşı.

Schau, Blair ist meine beste Freundin, und du bist ihr Freund, und sie liebt dich.

Blair benim en iyi arkadaşım ve sen onun erkek arkadaşısın. Seni seviyor.

Click to see more example sentences
Freundin

Ich würde immer eine echte Freundin einem Fake-Date vorziehen.

Gerçek bir arkadaşı yalancıktan bir eşe tercih ederim.

Bischof Tom und seiner Frau Helen, meinem Nachbarn John und seiner neuen Freundin Tanya.

Piskopos Tom ve eşi Helen'a, komşum John ve yeni kız arkadaşı Tanya'ya.

Keine Frau, keine Freundin.

Eşin yok, kız arkadaşın yok.

Click to see more example sentences
Freundin ahbap

Eine Witwe und ihre treue Freundin.

Bir dul kadın ve onun ahbabı.