German-Turkish translations for Friede:

barış · other translations

Friede barış

Eine Allianz schmieden, dauerhaften Frieden begründen.

Bir ittifak sağlamak, kalıcı barış sağlamak.

Aber wir kommen doch in Frieden.

Ama biz barış için geldik.

Allah will Frieden.

Allah barış istiyor.

Click to see more example sentences