German-Turkish translations for Fund:

buluş · bulgu · other translations

Fund buluş

Ein sehr ungewöhnlicher Fund.

Bu olağan dışı bir buluş.

Das wird ein toller Fund.

Bu, inanılmaz bir buluş olacak.

Fund bulgu

Hat er. Er betreute persönlich die Katalogisierung aller Funde.

Tüm bulgular kataloglanırken kendisi de nezaret etmişti.