German-Turkish translations for Götter:

tanrı · ilah · other translations

Götter tanrı

Entschuldige, Großvater Kuzja! Aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Özür dilerim, büyükbaba Kuzya ama Tanrıya şükür kimse yaralanmadı.

Gott, ich hasse mich manchmal selbst.

Tanrım, bazen kendimden nefret ediyorum.

Gott ist hier.

Burada Tanrı var!

Click to see more example sentences
Götter ilah

War es ein Gott, ein Dämon oder ein Zaubertrick?

Bir ilah mıydı? Bir iblis mi? Bir efsuncunun numarası mı?