Gaeta

Sehr schön, Mr Gaeta.

Çok güzel, Bay Gaeta.

Mr Gaeta, können Sie eine faseroptische Verbindung herstellen?

Bay Gaeta, fiber optik bir kablo verebilir misiniz bana?

Gibt's ein Problem, Mr. Gaeta?

Bir problem mi var Bay Geata?

Mr Gaeta, warten Sie. Bitte.

Bay Gaeta, lütfen durun.

Mr Gaeta und der Vizepräsident kümmern sich darum.

Bay Gaeta ve Başkan Yardımcısı şu anda uğraşıyorlar.

Gaeta, wir müssen uns verteidigen, verstehen Sie das?

Gaeta, Gaeta kendimizi savunmak zorundayız, anladın mı?

Und Helo, Athena, Gaeta.

Ve Helo, Athena, Gaeta.

Und, erschießen Sie mich, Mr Gaeta?

Şimdi beni vuracaksın, Bay Gaeta.

Das wäre alles, Mr. Gaeta.

Hepsi bu kadar, Bay Gaeta.

Und was sagen Sie, Mr. Gaeta?

Ya siz ne diyorsunuz bay Gaeta?