Gebirgen

Weit im Osten, hinter Gebirgen und Flüssen, jenseits von Wäldern und Ödland, liegt ein einzelner, entlegener Berg.

Uzaklarda doğuda tepelerin ve nehirlerin ormanların ve çöllerin ötesinde tek ve ıssız bir dağ bulunur.

Oberpriester, ich bin Zi Xu vom Himmelspalast im Huashan Gebirge.

Üstad, ben Hua Dağı'ndaki Jiu Tian Sarayı'ndan Zixu.

Das ist Hartz-Gebirge Floh Tunke.

Bu Hartz-Mountain pire savarı.

Angeblich wurde es mal im Wudang-Gebirge gesehen.

Bir kere Wu Dang Dağı'nda görüldüğü söylenir.

Das Schwert. Lasst es hier im Wudang-Gebirge.

Onu burada Wu Dang Dağı'nda bırakacağım.

Hinter Thessalien liegt das Oeta-Gebirge.

Şarap al. Thessaly ötesinde Oeta var.

Und das Tenelson-Gebirge.

Ve Tenelson sırtlarını!

Die wilden, freien sind im Gebirge.

Vahşi ve özgür olanlar dağlarda.

Ein Gebirge teilt den Kontinent der Ural.

Kıtayı ikiye ayıran bir dağ silsilesi. Urallar.