German-Turkish translations for Gedanke:

düşünce · fikir · other translations

Gedanke düşünce

Ein erschreckender Gedanke.

Korkutucu bir düşünce.

Wer gab euren Roboterschädeln solche Gedanken ein?

Bu düşünceleri robot beynine kim yerleştirdi?

Ich habe tiefsinnige Gedanken.

Kafamda derin düşünceler var.

Click to see more example sentences
Gedanke fikir

Was für ein interessanter Gedanke.

Ne kadar da değişik bir fikir.

Das ist kein guter Gedanke. Bleib dicht bei mir.

Bu iyi bir fikir değil, yanımdan ayrılma.

Nun, das wäre ein Gedanke.

Eh, bu da bir fikir.

Click to see more example sentences