German-Turkish translations for Gefängnis:

hapishane · hapis · cezaevi · tutukevi · zindan · other translations

Gefängnis hapishane

Ein Ort kann sicher, aber dennoch ein Gefängnis sein.

Güvenli bir yer olabilir; ancak hala bir hapishane.

Ihr habt eine Andachtsstätte in ein Gefängnis verwandelt!

Bir ibadet mekânını hapishaneye çevirme küstahlığında bulundunuz?

Es ist ein verlassenes Gefängnis.

Terk edilmiş bir hapishane.

Click to see more example sentences
Gefängnis hapis

Ein Gefängnis-Tagebuch unseres Vaters.

Babamızın hapiste tuttuğu bir günlük.

Es wäre sicherer für mich im Gefängnis.

Hapis benim için daha güvenli olur.

Er starb im Halawa-Gefängnis, als er eine lebenslange Haftstrafe absaß.

Ömür boyu hapis cezasının yemesi dışında Halawa'da ölmüş.

Click to see more example sentences
Gefängnis cezaevi

Gefängnis, Bewährung, wieder Gefängnis.

Cezaevi, şartlı tahliye, tekrar cezaevi.

Mr. Dworksi, dies ist ein Gefängnis.

Bay Dworski, burası bir cezaevi.

Michael Scofield entfloh vor einer Woche aus dem Fox River Gefängnis.

Michael Scofield. Bir hafta önce Fox River Cezaevi'nden kaçmıştı.

Click to see more example sentences
Gefängnis tutukevi

Temporales Gefängnis initiiert!

Geçici tutukevi hazırlandı!

Hören Sie, dieser U-Haft-Gefängnis-Hybrid ist Mist.

Bu tutukevi-cezaevi karışımı berbat bir şey.

Gefängnis zindan

Sieht wie eine Art Gefängnis oder Verlies aus.

Hapishane ya da zindan gibi bir yere benziyor.