Gefühlszustand

Mr. Litt, ohne für Mikado zu sprechen, würden Sie für das Gericht ihren Gefühlszustand beschreiben?

Bay Litt, Mikado adına konuşmaksızın, mahkeme için onun duygusal durumunu tarif edebilir misiniz?

Ich bin Ferengi und mein Gefühlszustand ist sehr relevant.

Ben Ferengiyim ve duygusal durumum çok önemli.

Mein Gefühlszustand ist irrelevant.

Duygusal durumumun bir önemi yok.

Nicht seine Seife, seinen Gefühlszustand.

Sabununu değil. Duygusal durumunu kokla.