German-Turkish translations for Geheimnis:

sır · gizem · gizli · esrar · saklı · Secret · other translations

Geheimnis sır

Kann ich Ihnen ein Geheimnis verraten?

Sana bir sır söyleyebilir miyim?

Welches Geheimnis verbergen sie?

Ne tür bir sır saklıyorlar?

Wenn es Sie tröstet, verrate ich Ihnen ein kleines Geheimnis.

Daha iyi hissetmeni sağlayacaksa, sana bir sır vereceğim.

Click to see more example sentences
Geheimnis gizem

Aber diese Momente, diese Spieländerungen, hinterlassen ein Geheimnis.

Ancak bu anlar, bu oyun değişiklikleri bir gizem barındırır.

Der Rest ist ein Geheimnis.

Geri kalanı ise bir gizem.

Es ist kein großes Geheimnis, ok?

Büyük bir gizem değildi, tamam mı?

Click to see more example sentences
Geheimnis gizli

Meine Geheimnisse bleiben geheim.

Benim sırlarım gizli kalacak.

Du hast eine Menge vergrabener Geheimnisse in London, oder?

Londra'da bir çok gizli sırra ulaştın, değil mi?

Charlotte Mitchell wurde ermordet, weil Sie ein Geheimnis aufdeckte.

Charlotte Mitchell öldürüldü çünkü gizli bir gerçeği öğrenmişti.

Click to see more example sentences
Geheimnis esrar

Auguren haben durch Geheimnis-Deutung von Elstern, Krähen und Dohlen ausgefunden

Fallar, esrarlı bağıntılar içinden saksağanlar, kargalar, kuzgunlar konuşurmuş

Warum all die Masken und Geheimnisse?

Bütün bu maske ve esrar niye?

Geheimnis saklı

Das Geheimnis des Atmens liegt im Rhythmus des Herbstwindes.

Nefes alıp vermenin sırrı güz rüzgârının ritminde saklıdır.

Geheimnis Secret

Geheimnis von Nimh und das Geheimnis meines Erfolges

The secret of Nimh" in sırrı ve başarılarımın sırrı