German-Turkish translations for Gelübde:

yemin · söz · other translations

Gelübde yemin

Verdammt sei Euer Templer-Gelübde!

Lanet olsun Tapınak yeminlerine!

Und jetzt werden Valerie und Dave ihre eigenen Gelübde abgeben, denn meine Gelübde waren anscheinend nicht gut genug.

Şimdi de, Valerie ve Dave kendi yeminlerini edecekler, çünkü benim yeminlerim görünüşe göre pek iyi değil.

Lenore schrieb ihr Gelübde selbst.

Lenore yeminini kendi yazdı.

Click to see more example sentences
Gelübde söz

Es ist ein trauliches Gelübde nur. Ein zart Bekenntnis.

Daha yakından bir yemindir verilmiş sözü güçlendirir.