German-Turkish translations for Generaldirektor:

genel müdür · other translations

Generaldirektor genel müdür

Goldmoons Generaldirektor und an vierter Stelle.

Goldmonn'un genel müdürü ve dördüncü sırada.