German-Turkish translations for Gesellschaft:

toplum · cemiyet · şirket · topluluk · dernek · toplantı · other translations

Gesellschaft toplum

Eine rationale Gesellschaft würde mich entweder töten oder nutzen.

Mantıklı bir toplum beni ya öldürür ya da benden faydalanırdı.

In ihrer repressiven Gesellschaft sind wir ihre unwissenden Komplizen.

Acımasız bir toplum yarattılar ve biz kasıtsız suç ortaklarıyız.

Andrew, die Gesellschaft kann unsterbliche Roboter tolerieren, aber unsterbliche Menschen niemals.

Andrew, toplum ölümsüz bir robotu hoşgörebilir ama ölümsüz bir insana tahammül edemeyiz.

Click to see more example sentences
Gesellschaft cemiyet

Ein moderner Bürger ohne Gesellschaft.

O, cemiyeti olmayan modern bir vatandaş.

Gesellschaft, politische Familie, Kalifornien.

Cemiyetten, politik bir aile, California.

Raymond Pelletier von der SBEEP der "Belgisch-Ägyptischen Gesellschaft für Geflügelzucht.

Bay Pelletier, Belçika Cemiyeti ve Mısır Kümes Hayvanı Üreticilerinden

Click to see more example sentences
Gesellschaft şirket

Und natürlich die Umnummerierung von der Haidon-Gesellschaft zur Entwicklung der Super-Computersoftware.

Ve elbette ki, süper bilgisayar yazılımı geliştirmek için Haidon şirketinin yeniden numaralandırılması.

Also, das Flughafenmanagement, die FAA, und die Gesellschaften sind alle Lügner und Betrüger.

Havaalanı idaresi, Havacılık Dairesi ve şirketler hepsi yalancı ve düzenbaz.

Die Korporations Gesellschaft war unvermeidbar eine materielle Traumwelt.

Şirket toplumu yenilmez bir kaderdi, maddesel bir hayal dünyası.

Click to see more example sentences
Gesellschaft topluluk

Die internationale Goodwill-Gesellschaft ernennt Sie hiermit zum Sondergesandten.

Uluslararası İyiniyet Topluluğu bu vesileyle sizi özel temsilcisi olarak atıyor.

Die Gesellschaft ist genetisch verflochten.

Topluluk genetik olarak birleştirilmiş.

Gesellschaft dernek

KAISERIN VON INDIEN-SAAL Gesellschaft für globale Metaphysik

HİNT İMPARATORİÇESİ ODASI Global Metafizikçiler Derneği

Gesellschaft toplantı

Für Schlittenfahrten, Bälle, Gespräche, Gesellschaften,

Kayağa binmeler, balolar toplantılar ve danslar.