German-Turkish translations for Gesetz:

kanun · yasa · kural · hukuk · other translations

Gesetz kanun

Selbst Prinzessinnen gehorchten seinen Gesetzen.

Prensesler bile onun kanunlarını kabul etmişti.

In der Stadt gibt's kein Gesetz.

Bu kasabada kanun falan yok.

Das Gesetz verlangt eine weibliche Begleitung für Mrs. Riva.

Kanun Bayan Riva için dişi bir muhafız istiyor.

Click to see more example sentences
Gesetz yasa

Noch ein Gesetz erlassen?

Bir yasa daha çıkaracaksın?

Ein Gesetz dieser Größe ist eine Teamleistung.

Bu büyüklükte bir yasa, ekip çalışması ister.

Es gibt ungerechte Gesetze, wie es ungerechte Menschen gibt.

Adil olmayan insanlar gibi adil olmayan yasalar da vardır.

Click to see more example sentences
Gesetz kural

Synesios, wie lautet Euklids erstes Gesetz?

Synesius, Öklid'in ilk kuralı nedir?

Okay, keine Cops, keine Gesetze, keine Regeln.

Pekâlâ, polis yok, kanun yok, kural yok.

Ein Gesetz der Natur, Daniel-san, nicht meins.

Bu benim değil, doğanın kuralı Daniel-san.

Click to see more example sentences
Gesetz hukuk

Interessante Vorstellun über die Einhaltun des Gesetzes.

Hukuk yaptırımı hakkında ilginç fikirleriniz var.