Glückstag

Dann ist heute dein Glückstag.

O halde bugün şanslı günün.

Heute ist dein Glückstag.

Bu, senin şanslı günün.

Aber heute ist Ihr Glückstag.

Ama bugün senin şanslı günün.

Vielleicht ist heute dein Glückstag.

Bugün şanslı günün olabilir.

Heute könnte dann dein Glückstag sein.

Bugün şanslı günün olabilir o hâlde.

Sänger, Tänzer, Schauspieler, heute ist lhr Glückstag!

Şarkıcılar, dansçılar, aktörler bu gün sizin şanslı gününüz!

Wie viel? Heute ist dein Glückstag!

Bu senin şanslı günün değil.

Heute ist dein Glückstag, Fischbein.

Bu günü şanslı günün say Fishlegs.

Heute ist dein Glückstag, Kumpel.

Bugün şanslı günündesin, dostum.

Heute ist wohl dein Glückstag.

Galiba bugün şanslı günündesin.