German-Turkish translations for Gottheit:

tanrı · other translations

Gottheit tanrı

Es gibt Kulte, die Fenris als Gottheit betrachten und ihn anbeten.

Tarikatlar Fenris'i kurtların tanrısı olarak görüyorlar ve ona tapıyorlar.

Die hinduistische Gottheit Shiva ist Zerstörer und Schöpfer zugleich.

Hindu Tanrısı Shiva, hem yok edici hem de yaratıcıdır.

Ahura Mazda. Die Gottheit des Lichtes im vorislamischen Persien.

Ahura Mazda, İslamiyet öncesi İran'da ışık tanrısı.