German-Turkish translations for Greis:

ihtiyar · yaşlı adam · other translations

Greis ihtiyar

Du kennst diesen jämmerlichen Greis.

Bu ihtiyar baykuşu tanıyorsun demek.

Greis yaşlı adam

Ein junger Mann, ein König, ein Krieger ist in diesem greisen Körper gefangen.

Genç bir adam, bir kral ve bir savaşçı bu yaşlı adamın sakat bedenini mezara koydu.