Grenouille

La Grenouille ist kein gewöhnlicher Waffenhändler.

La Grenouille sıradan bir silah kaçakçısı değil.

Wohin brachte dich La Grenouille?

La Grenouille seni nereye götürdü?

Erzählte La Grenouille Jeanne, wer du bist?

La Grenouille, Jeanne'a kim olduğunu söylemiş mi?

In einer Woche wurde Grenouille wieder gesund.

Bir hafta içinde Grenouille iyice düzelmişti.

La Grenouille flog heute Morgen nach DC.

La Grenouille bu sabah başkente geldi.

Ein umfassendes Bild ihres Bedürfnisses nach Vergeltung gegen La Grenouille.

Müdürün La Grenouille'den intikam alma ihtiyacına karşı kapsamlı bir tablo.

Grenouille nahm die Pistole, DiNozzo nahm sie von ihm.

Grenouille silahı aldı. DiNozzo da ondan aldı.

Jean-Baptiste Grenouille hatte es geschafft:

Jean-Baptiste Grenouille zaferi kazanmıştı!

Okay, ich bin La Grenouille.

Tamam, ben La Grenouille'yim.

La Grenouille. Er ist tot?

La Grenouille, öldü mü?